برگزاری سومین نشست کمیته علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله»
1397-08-21

سومین نشست کمیته علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله» در تاریخ 20 آبان 97 با حضور اعضا کمیته علمی همایش در سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزار شد.

بنا به استقبال به عمل آمده، درخواست‌های مکرر علاقه‌مندان محترم و موافقت کمیته علمی مهلت ارسال چکیده مقاله تا اول آذر ماه تمدید شد. همچنین در این جلسه اسامی و رشته های تخصصی سخنرانان، مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.