اهداف همایش:

  1. طرح مسئله و ضرورت پرداختن به آن در جامعه علمی و فنی کشور
  2. ارتقای مطالعات مرتبط با موضوع زلزله و حفاظت از میراث معماری و شهرسازی
  3. بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی مرتبط با موضوع همایش
  4. ایجاد پیوند با مراکز و نهادهای علمی و اجرایی داخلی و خارجی
  5. دستیابی به چشم‌انداز و راهبردهای لازم برای انجام مطالعات و پژوهشهای آتی